Projekt współfinansowany przez:
Spółka realizuje projekt finansowany ze środków UE

Przygotowanie motoryczne (sporty drużynowe)